Feeling wonderful

at Chau Khuong Hotel

JOB

TUYỂN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN

Hotel Housekeeper

Learn more

TUYỂN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN

Hotel Housekeeper

Learn more

Chau Khuong Suite

About Chau Khuong Hotel, you will experience a luxurious, convenient, comfortable, international standard, with the service complex of Hotel - Restaurant. Customers organize family parties, corporate conferences, public celebrations, birthdays, etc.

See more preferential programs for customers. 

SEE MORE 

Châu Khương Tuyển Dụng Tháng 04/22

Châu Khương Tuyển Dụng Tháng 04/22

Châu Khương Tuyển Dụng Tháng 04/22, tuyển dụng nhân viên lễ tân, nhân viên buồng phòng, nhân viên giặt ủi, nhân viên bảo vệ biết lái xe ô tô...

Learn more
02963.727.777